1. Anasayfa
 2. 2.Sınıf

4-Suçluların İadesi, Kimler İade Edilebilir?

4-Suçluların İadesi, Kimler İade Edilebilir?
0

SUÇLULARIN İADESİ

Suçluların iadesinden söz edilebilmesi için: üç koşulun varlığından söz edebiliriz

 1. Suç yabancı ülkede işlenmiş olmalıdır.
 2. İadesi istenen kişi kural olarak yabancı ülke vatandaşı olmalıdır.
 3. İadesi istenen kimse hakkında ya bir ceza kovuşturması ya da mahkûmiyet hükmü olmalıdır.

 

KİMLER İADE EDİLMEZ?

 • Vatandaş iade edilmez. Ancak 2004 yılında anayasada yapılan değişikliğin yeni Ceza

Kanunu tarafından da benimsenmesi sonucu, vatandaş Uluslar arası Ceza Divanının tarafı olmanın gerekleri bağlamında artık iade edilebilecektir.

Vatandaş olmayanlardan kimler iade edilmez?

 • Siyasi suçlular iade edilmez
 • Askeri suçlular iade edilmez

**Siyasi suça veya askeri suça bağlı suç işleyenler iade edilmez (YCK bu ifadeye yer vermemiştir)

Not: YCK ile birlikte yukarıda sayılanlara ek olarak iade edilemeyenler

*Düşünce suçları

*Türk kanunlarına göre suç olarak kabul edilmeyen fiillerin failleri *Zamanaşımına uğramış suçların failleri

*Affa uğramış olan suçların failler de iade edilmez.

*Ancak vatandaş, uluslar arası Ceza Divanının tarafı olmanın gerekleri bağlamında artık iade edilebilecektir.

Eğer iadesi istenen kişinin, dini inançları siyasi düşünceleri veya ideolojisi sebebi ile iade edileceği ülkede kötü muameleye maruz kalacağına dair KUVVETLİ ŞÜPHE varsa iadesi istenen kimselerin iade edilmeyeceğini belirtmiştir.

 

KİMLER İADE EDİLİR?

*Adi suçlular (gasp-rüşvet, hırsızlık, irtikâp v.b) iade edilir.

Bir kimsenin işlediği suçun iade kapsamında bir suç olup olmadığına kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi karar verir. Bu kararın neticesi eğer iadeye ilişkin ise Bakanlar Kurulu iade edip etmemekte serbesttir. İlk derece mahkemesi sıfatı ile verilen kararlardan sadece iade ile ilgili karara karşı temyiz yolu açıktır.

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (1957’de Paris’te imzalana, Türkiye’nin de 1960 Yılında imza koyduğu)

*İadede İhtisas İlkesi: Bir suçlu hangi suçtan yargılanmak üzere aide edildiyse ancak o

suçtan yargılanır. Ancak: Yeni Ceza Kanununda aynı kural Özellik Kuralı adı altında yer almıştır.

Birincisi ,    iade eden devlet diğer suçlarda da yargılanmaya muvafakat ederse

İkincisi , eğer iade edilip Türkiye’deki yargılaması bittiyse Türkiye’yi de terk edebilecek halde, buna rağmen 45gün içinde ülkeyi terk etmediyse diğerlerinden de yargılanabilir.

 

Bunlar iade kapsamındadır;

*Devlet Başkanının veya ailesinin hayatına kasıt, suikast

*Terör Suçluları,

*tedhişçilik

*İnsanlığa karşı suçlar

*siyasi suç

Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesinde mali suçluların iade kapsamı dışında bırakılabileceğine dair hüküm 1999 yılında sözleşmeden çıkarılmıştır. Yani mali suçluların iade kapsamı dışında bırakılması söz konusu değildir.

Ceza Hukuku (Genel) Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?