4-Medeni Usul Hukukunun Kaynakları

Medeni Usul Hukukunun Kaynakları

 •                 – Anayasa
 •                 – Uluslararası Sözleşmeler
 •                 – Hukuk Muhakemeler Kanunu
 •                 – Medeni Kanun
 •                 – Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah. Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 •                 – Kadastro Kanunu
 •                 – HSYK Kanunu
 •                 – Yargıtay Kanunu
 •                 – Noterlik Kanunu
 •                 – Türk Ticaret Kanunu
 •                 – Avukatlık Kanunu
 •                 – Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu
 •                 – Milletlerarası Tahkim Kanunu
 •                 – Yargıtay Kararları

Medeni Usul Hukukunun Kurallarının Yorumu

Yorum konusunda önce lafzi yorum uygulanacaktır. Lafzi yorum ile kanun koyucunun kullandığı kelimeler esas alınarak yorum yapılır. Bu şekilde hükümlerin anlamları tespit edilmeye çalışılır. Medeni usul hukukunda geniş yorum yapılması gerekmektedir. Usul hukuku hükümlerinin yorumunda tarihi nedenler de çok önemlidir. Yorum konusunda kanun koyucunun o kuralı koyarken güttüğü amaç çok önemlidir. Kanun koyucunun gerekçesi çok önemli olmakla birlikte mutlak olarak bağlayıcı değildir. Usul hükümleri yorumlanırken Anayasanın hükümlerine ve oradaki temel ilkelere uygun yorum yapılmalıdır. Taraflara eşit davranılması, hakkaniyet, güvenin korunması, usul ekonomisi, etkin hukuki koruma, masraf ve iş gücünden tasarruf yorum konusunda korunması gereken prensiplerdir.

M.U.H Ders Özetleri

Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: