Hukukun Üstünlüğü Kavramı / Ülkemizde ve Dünyadaki Uygulamaları

Hukukun Üstünlüğü Kavramı Hukukun üstünlüğü, temel olarak hukukun bir topluluktaki veya ülkedeki yayılmışlığını ve yetkisinin yüksekliğini ifade eder. Özellikle de

Devam

Sosyalist Hukuk Sistemi Nedir?

Sosyalist hukuk Sosyalist hukuk, Komünizm’in hakim olduğu eski SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve günümüzde Küba, Kuzey Kore ve yumuşatılmış şekilde Çin’de uygulanan Marksist-Leninist ideolojiye dayalı hukuk sistemi. Sosyalizm (Toplumsalcılık) bir hukuk sistemi

Devam

Basın Özgürlüğü Nedir? Ülkemiz ve Dünyada Basın Özgürlüğü

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Basın özgürlüğü, haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, serbestçe açıklayabilmek özgürlüğüdür. Bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum

Devam

İslam Hukuku Nedir? İslam Hukuku ve Fıkıh İlişkisi

İslam hukuku dinsel kökenli (İslam dininden kaynaklanan) hukuk kurallarını ve bunların uygulanma esaslarını tanımlar. Kimi zaman Fıkıh bilimi ile aynı anlamda kullanılır. Bazen

Devam