1. Anasayfa
 2. 3.Sınıf

20-Yargı Görevlileri/Adliye Memurları-Avukatlar-Noterler

20-Yargı Görevlileri/Adliye Memurları-Avukatlar-Noterler
0

ADLİYE MEMURLARI

Yazı İşleri Müdürü

                      Mahkemenin yazı işlerinin başında, yazı işlerinin düzen içerisinde yürütülmesi ve muhafaza edilmesi ve tebligatların yapılması için yazı işleri müdürü bulunur. Yazı işleri müdürleri ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde adalet komisyonlarınca atanır.

Zabıt Kâtipleri

                      Mahkemelerde yazı işleri müdürünün denetiminde çalışan yargı memurlarıdır. Zabıt kâtibi mahkemenin resmi tanığı durumundadır. Bu nedenle tutanak hâkim ve taraflar yanında zabıt kâtibi tarafından da imzalanır. Zabıt kâtibinin imzasının bulunmadığı tutanağa göre hüküm verilirse bu eksiklik bozma sebebi sayılmaktadır. Görevlerinin önemi nedeniyle zabıt kâtiplerinin de hâkimler gibi reddi öngörülmüştür. Zabıt kâtiplerinin reddi ile ilgili karar görev yaptığı mahkeme tarafından verilir. Hâkim ve zabıt katibinin reddi birlikte istenirse hâkim hakkında karar verecek mercii zabıt katibi hakkında da karar verir.

Mübaşirler

                      Duruşmalara tarafların çağrılması, duruşma salonuna alınması ve duruşma disiplinin sağlanması için görev yaparlar. Özel üniforma taşırlar. Mübaşir duruşma sırasında ve duruşma dışında mahkemelere yardımcı olan memurlardır.

AVUKATLAR

                      Avukatlar, Hukuki bilgi ve tecrübelerini, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişilerdir. Serbest meslek faaliyeti olmakla birlikte bir kamu hizmeti sayılmaktadır. Ülkemizde dava açabilmek veya açılmış olan davayı takip edebilmek için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Almanya ve bazı ülkelerde sulh hukuk mahkemeleri dışında avukat tutma zorunluluğu vardır. Avukatların iki önemli görevi vardır.

 • Müvekkilinin hak ve menfaatini korumak.
 • Yargının bir organı olarak hukukun uygulanmasını ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak.

Avukatın en önemli özelliği bağımsızlığıdır. Avukat da hâkim gibi devlete, topluma ve taraflara karşı bağımsız olmalıdır. Avukatın devlete ve özellikle de yürütme organına bağımsız oluşu, görevini yürütebilmesi için çok önemlidir. Avukatların görevlerinden doğan ve görevlerinin icrası sırasında işledikleri suçlar nedeniyle dava açabilmesi için Adalet Bakanlığından izin alınması gereklidir. Duruşmada uygum olmayan hal ve tavırlarda bulunduğu gerekçesiyle avukatlar duruşma salonundan çıkartılamaz. Avukatlar mahkemenin emrinde değildir ve mahkemeden talimat almazlar. Bu kendi müvekkili için de geçerlidir. Sadece baroya kayıtlı olanlar avukatlık mesleğini yürütebilirler. Muvazaalı yoldan alacak devralmak suretiyle avukatların yetkilerini kullanmak ta yasak olup, bu durum da hapis ve para cezası gerektirir. Reklam yasağı, düşük ücret uygulama, birden fala büroya sahip olma yasağı gibi yükümlülükleri de vardır.

NOTERLER

                      Noterler, yargı faaliyetine dolayısıyla katılan kişilerdir. Noterlerin belgelendirdikleri işlemler, hukuki güvenliği sağlama ve doğabilecek uyuşmazlığı gidermeye yöneliktir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla değişik belge ve işlemlere resmiyet kazandıran ve kanunla verilen diğer görevleri yapan, belli nitelikleri ve kendine özgü statüsü bulunan kamu hizmeti niteliğindeki noterlik hizmetini yürüten kamu görevlisidir.

                      Her asliye mahkemesinin bulunduğu yerde o mahkemenin yargı çevresindeki işleri görmeye yetkili noter kurulur. Birden fazla noterin bulunması halinde il belediyesi sınırları içindeki bütün noterlik işlerini görmeye yetkilidir. Noterlik bir kamu hizmeti olduğu halde, noterler Devletten maaş almazlar. Noterler başka resmi makam veya mercilerin görevine girmeyen resmi veya resmi olmayan işlemleri yaparlar. Noterler tarafından belgelendirilen işlemler resmi işlem sayılır.

Medeni Usul Hukuku Bazı Ders Özetleri

Medeni Usul Hukukunun Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?