19-Yargı Görevlileri/Savcılar

SAVCILAR

Savcı devlet adına soruşturma işine girişen ve suç şüpheleri kuvvetli olduğunda dava açan ve bu davayı yürüten kişidir. Özel hukuka ilişkin davalarda kural olarak savcı görev yapmaz. Ancak çok istisnai hallerde savcılara özel hukuk davalarını açma görevi verilmiştir.  Bu haller kamu düzeni ile ilgili olan ve açıkça görevlendirildiği hallerdir.

Savcılar hâkimler gibi bağımsız değillerdir. Yürütme içinde yer alır ve hiyerarşik düzen çerçevesinde görev yaparlar ancak dava açması için savcıya hiçbir merci emir veremez. Savcıların açabileceği hukuk davaları Türk Medeni Kanununda sayılmıştır. Buna göre, nesebin düzeltilmesine itiraz davası, evlenmenin butlanı davası, evlenmenin men’i davası savcı tarafından açılabilecektir. Savcılar bu davalarda davacı tarafta yer alır. Savcı tarafından açılan davalar harca tabi tutulmamıştır. Savcı kendiliğinden veya resmi dairelerin bildirimde bulunması üzerine dava açar. Resmi dairelerin ihbarı üzerine dava açılmaması halinde, kamu düzeninin korunması ve keyfiliğin önlenmesi amacıyla itiraz yolu öngörülmüştür. Bu itiraz Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelenir.

Medeni Usul Hukuku Bazı Ders Özetleri

Medeni Usul Hukukunun Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

One thought on “19-Yargı Görevlileri/Savcılar

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: